ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.


در حال جستجو...


Domains must begin with a letter or a number and be between and characters in length


:domain is unavailable


تبریک میگوییم! موجود است!

Contact Us
We detected the domain you entered is an international domain name. In order to continue, please select your desired domain language.
Please select the language of the domain you wish to register.

Browse extensions by category

دامنه New Price Transfer Renewal
.com Ksh1500.00 1 سال Ksh1500.00 1 سال Ksh1500.00 1 سال
.co.ke Ksh1500.00 1 سال Ksh1500.00 1 سال Ksh1500.00 1 سال
.or.ke Ksh1500.00 1 سال Ksh1500.00 1 سال Ksh1500.00 1 سال
.org Ksh1700.00 1 سال Ksh1700.00 1 سال Ksh1700.00 1 سال
.net Ksh1500.00 1 سال Ksh1500.00 1 سال Ksh1500.00 1 سال
.ac.ke Ksh1500.00 1 سال Ksh1500.00 1 سال Ksh1500.00 1 سال
.biz Ksh1700.00 1 سال Ksh1700.00 1 سال Ksh1700.00 1 سال
.co.ug Ksh2500.00 1 سال Ksh2500.00 1 سال Ksh2500.00 1 سال
.co.tz Ksh2000.00 1 سال Ksh2000.00 1 سال Ksh2000.00 1 سال
.co Ksh3700.00 1 سال Ksh3700.00 1 سال Ksh3700.00 1 سال
.info Ksh3000.00 1 سال Ksh3000.00 1 سال Ksh3000.00 1 سال
.link Ksh1500.00 1 سال Ksh1500.00 1 سال Ksh1500.00 1 سال
.education Ksh2200.00 1 سال Ksh2200.00 1 سال Ksh2200.00 1 سال
.church Ksh3500.00 1 سال Ksh3500.00 1 سال Ksh3500.00 1 سال
.africa Ksh3000.00 1 سال Ksh3000.00 1 سال Ksh3000.00 1 سال
.co.uk Ksh1800.00 1 سال Ksh1800.00 1 سال Ksh1800.00 1 سال
.ke Ksh5000.00 1 سال Ksh5000.00 1 سال Ksh5000.00 1 سال
.app Ksh3000.00 1 سال Ksh3000.00 1 سال Ksh3000.00 1 سال
.cash Ksh6000.00 1 سال Ksh6000.00 1 سال Ksh6000.00 1 سال
.codes Ksh6000.00 1 سال Ksh6000.00 1 سال Ksh6000.00 1 سال
.co.bw Ksh2500.00 1 سال Ksh2500.00 1 سال Ksh2500.00 1 سال
.online Ksh4000.00 1 سال Ksh4000.00 1 سال Ksh4000.00 1 سال

Please choose a category from above.

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن
دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

* همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!

* Excludes certain TLDs and recently renewed domains

انتقال یک دامنه

Powered by WHMCompleteSolution